Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označení látky nebo produktu způsobujícího alergii nebo intoleranci u balených potravin

01. 08. 2016
 

Stav od 13. 12. 2014

Od 13. 12. 2014 je použitelné ve většině svých ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle přechodných ustanovení potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13. 12. 2014, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.
Povinnost označovat látku nebo produkt způsobující alergii nebo intoleranci je stanovena v článku 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 jako samostatný povinný údaj pro balené potraviny (definice „balené potraviny“ – čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011). Článek 21 téhož nařízení stanoví konkrétní povinnosti při označování určitých látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost podle přílohy II nařízení:
  • čl. 21 odst. 1 písm. a) – údaje se uvádějí v seznamu složek s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II
  • čl. 21 odst. 1 písm. b) – název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí.
Blíže – viz dokument „Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011“ na stránkách EK – http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm.
Čl. 21 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1169/2011 :
Není-li seznam složek uveden (viz čl. 19 – Vypuštění seznamu složek  - např. jednosložkové potraviny) musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo „obsahuje“ a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II tohoto nařízení.
Čl. 21 odst. 1 čtvrtý pododstavec nařízení (EU) č. 1169/2011 :
Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) se nevyžaduje v případech, kdy název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo produkt.