Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označení balené pitné vody slovy „Natural Water“

19. 07. 2016
 
Je možné označit balenou pitnou vodu „Natural Water“?

Označení balené pitné vody „Natural Water“ je porušením povinnosti provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, stanovené v § 3 odst. 1 písm. q) bod 3. zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené.

Odůvodnění:

Označení balené pitné vody „Natural Water“ je nesprávné, neboť není v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 275/2004Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod.

V § 9 odst. 4 vyhl. č. 275/2004Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, je stanoveno, že na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji balené pitné vody nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů či v jiné formě, které by mohly naznačovat vlastnost, kterou tato voda nemá, a způsobit tak záměnu s přírodní minerální vodou, kojeneckou či pramenitou vodou, zejména pokud jde o označení "minerálka", "voda minerální, pramenitá, přírodní" nebo o zeměpisné názvy.

Slovo „natural“ se významově používá mimo jiné i ve smyslu „přírodní“, „přirozený“. Použití tohoto slova v názvu pitné vody na obalu určeném pro spotřebitele je takovou formou označení, které naznačuje vlastnost, kterou tato voda nemá a označení je tak způsobilé k záměně za jiný druh balené vody, např. za přírodní minerální vodu nebo pramenitou vodu. Pro tyto druhy balených vod (přírodní minerální voda, pramenitá voda) jsou ve srovnání s balenou pitnou vodou stanoveny přísnější podmínky na jejich zdroje, na povolené způsoby úpravy i na značení.

aktualizováno: 19. 7. 2016


Zpracoval: OPZ - Odbor právní a zahraniční