Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Několik rad pro předvánoční nákup potravin

07. 11. 2011
 

Lahůdky

Vánoce jsou časem rodinných či přátelských setkání a návštěv. Své blízké se snažíme uctít  také dobrým jídlem. Spolu s cukrovím se na sváteční stůl dostávají  i různé  saláty, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky a bagety. Při nedodržení správné teploty skladování a nevhodném zacházení se lahůdkářské výrobky snadno kazí a pravděpodobnost výskytu nežádoucích mikroorganismů je vyšší nežli u jiných druhů potravin. Doporučujeme proto věnovat výběru těchto výrobků maximální pozornost.

Doporučení pro nákup a zacházení s lahůdkářskými výrobky

  • Přesvědčte se, zda je u nebalených lahůdkářských výrobků na viditelném místě uveden název výrobku, datum použitelnosti a u kusových výrobků i hmotnost.
  • Informace o balených výrobcích jsou uvedeny přímo na etiketě. Na etiketě by měl být uveden výrobce, dovozce nebo obchodník, složení, hmotnost, datum použitelnosti, podmínky uchování. Poslední dva jmenované údaje jsou velmi důležité pro správné zacházení s výrobkem a jeho vhodné skladování.
  • Všímejte si způsobu skladování výrobků v prodejním místě. Lahůdkářské výrobky by měly být skladovány v chladících boxech (teplota by neměla převýšit 5ºC).
  • Hodně napoví celkový vzhled výrobků. Kupujte pouze výrobky, které vypadají na pohled čerstvé.
  • Vždy je dobré obhlédnout hygienu samotného prodejního místa, čistotu chladírenských vitrín i obsluhující osoby.
  • Při prodeji nebalených lahůdek a jiných nebalených potravin určených k přímé spotřebě se zásadně používá podávací náčiní.

Majonézy

Majonézy jsou studené ochucené omáčky, do nichž jsou přidávány slepičí vaječné žloutky. Vyrábějí se emulgací jedlých rostlinných olejů a obsahují ocet, případně také jiné okyselující přísady. K jejich přípravě se smějí používat výhradně vejce, která byla tepelně ošetřena.
  • Majonézy je možné uvádět do oběhu pouze v uzavřeném neprodyšném obalu.
  • Kromě běžných údajů, jako je název výrobku, uvedení složení, hmotnosti, výrobce apod. se na obalu majonézy musí označit doba použitelnosti a skladovací teplota.
  • Majonéza se uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně 0 °C a nejvýše plus 15 °C.
  • U balení nad 300g nebo 300 ml musí být na obale pro spotřebitele informace "po otevření urychleně spotřebujte."