Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Několik rad pro předvánoční nákup potravin

07. 11. 2011
 

Prodej ovoce, zeleniny

Nabízené ovoce a zelenina musí být celé a zdravé. Není dovolen prodej produktů napadených hnilobou nebo postižených zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě. 

Prodávané plody nesmějí být poškozené mechanicky ani mrazem, musí být  bez škůdců a poškození jimi způsobených a samozřejmě také bez cizího pachu či chuti. (Například u citrusů vede poškození mrazem k chuťovým změnám, ovoce je kyselé, případně také nahořklé. Banány vlivem mrazu černají a brambory sládnou). Mráz způsobí poškození rostlinných pletiv a ovoce a zelenina se stávají náchylnější k hnilobným procesům.

 • Při nákupu je tedy důležité všímat si čistoty nabízeného ovoce a zeleniny, jejich poškození škůdci nebo chorobami, nebo poškození vlivem neodborného zacházení a vlivem nevhodných skladovacích podmínek.
 • Pozornost bychom měli věnovat okrájeným či nařezaným produktům, které jsou vhodné k přímému požití či použití v kuchyni. Do této kategorie spadají plody rozpůlené, rozčtvrcené, plody pokrájené na kostičky, plátky apod.  Na tyto produkty se vztahuje výjimka, která stanoví, že u takového ovoce a zeleniny se nevyžaduje dodržení obchodních norem. Stále však platí, že okrájené či nařezané ovoce a zelenina musí být bezpečné a zdravotně nezávadné, musí být nabízeno k prodeji v souladu s hygienickými podmínkami. To znamená, že nabízení plody nesmí být postiženy plísní či hnilobou, nesmí být nadměrně znečištěné či znehodnocené škůdci.
 • Od 1.7.2009 platí nové evropské předpisy, podle kterých se do jakostních tříd zařazují pouze následující druhy ovoce a zeleniny: jablka, hrušky, citrusové plody, kiwi, broskve a nektarinky, jahody, stolní hrozny révy vinné, salát, endivie kadeřavá letní a endivie zimní, paprika zeleninová a rajčata. Ostatní druhy ovoce a zeleniny se do jakostních tříd nezařazují, nesmí být tedy jakostní třídou označeny. Naopak povinné je bez výjimky u všech druhů čerstvého ovoce a zeleniny označení názvu země původu.
 • Někdy se stává, že  cenově výhodná větší balení pomerančů či mandarinek na dně skrývají shnilé plody. Pokud spotřebitel doma zjistí, že  má v síťce s ovocem nahnilé ovoce, je na místě se vrátit hned druhý den do obchodu s dokladem o nákupu potravin a trvat na výměně zboží či vrácení peněz. Nebojte se zboží reklamovat. Vyjádřením nespokojenosti mohou spotřebitelé sami sjednat nápravu.
 • Koncem roku se objevují mandarinky a pomeranče, které postrádají typickou oranžovou barvu po celé ploše povrchu, na níž se zato ale vyskytuje světle zelené zbarvení. Barevná odchylka by neměla přesáhnout jednu třetinu povrchu u mandarinek a jednu pětinu povrchu u pomerančů. Rozhodně se však nejedná o plody nezralé. Citrusy někdy procházejí umělým "odzeleňováním" a na místech, kde se plody vzájemně dotýkají, zůstává zpravidla zachováno jejich původní zelené zabarvení. Takto upravených plodů se není nutné obávat. Odzeleňování je proces velmi podobný tomu, kterým běžně procházejí při dozrávání banány.
 • Kůra plodů citrusů musí u výběru a I. jakostní třídy pevně ulpívat na plodu. Lehké a jen částečné uvolnění se povoluje u II. jakostní třídy pomerančů a mandarinek. Tato výjimka se ale v žádném případě netýká citrónů a grapefruitů. K uvolňování dochází u citrusů při pokročilé zralosti, kdy se postupně snižuje obsah šťávy v plodu.

Kůra citrusů: 

 • Při pěstování citrusů se používá celá řada ochranných chemických látek, další fungují jako konzervační prostředky po sklizni. Při prodeji musí být citrusové plody označeny kromě jiných údajů také nápisem, že ovoce bylo po sklizni ošetřeno konzervačními nebo jinými chemickými látkami.
 •  Všechny zmíněné látky jsou obsaženy výhradně v kůře. Vlastní dužninu plodů lze tedy konzumovat bez jakýchkoliv obav. Po oloupání plodu citrusu ještě před jeho konzumací je vhodné si umýt ruce. Právě ulpívající šťáva z kůry obsahuje totiž nejvíce zbytků pesticidů.
 • Kůra z běžně prodávaných citrusů není vhodná k dalšímu použití v domácnosti, zejména pro kandování. Nastrouhání do cukroví není nebezpečné vzhledem k malému množství, které se v tomto případě do pečiva dostane.
 • Prodávaná kandovaná kůra citrusů se vyrábí z plodů speciálně pěstovaných pro tyto účely.

Brambory

V těchto měsících jsou spotřebiteli nabízeny brambory konzumní pozdní, a to prané či neprané. Největšími nedostatky  u brambor konzumních pozdních je výskyt hniloby, šedých a černých skvrn v dužnině,  mechanických pohmožděnin, obecné strupovitosti a  výskyt klíčků (právní předpis dovoluje brambory s klíčky do 3 mm). Teplota skladování a prodeje brambor by neměla klesnout pod +2 °C, (skladováním při teplotě nižší než 2 °C brambory začínají sládnout). Jsou-li brambory vystaveny teplotě pod bod mrazu, a to i  krátkodobě, dochází k jejich namrzání a dle vyhlášky je již nelze dále nabízet k prodeji. Namrzlé brambory poznáme tak, že při rychlém zahřátí v dlani po několika minutách hlízy zvlhnou a na omak je znatelný menší odpor dužniny pod slupkou.

 • Brambory konzumní pozdní musí být označeny odrůdou a varným typem. Varný typ určuje užití konzumních brambor a tím usnadní rozhodování při nákupu (pro přípravu salátů, jako přílohové nebo pro přípravu těst a kaší).
 • Hlízy by neměly mít zelené vybarvení.
 • Brambory by neměly být poškozené hnilobou ani nadměrně mechanicky poškozené a naklíčené.

Exotické ořechy

Jako u všech ostatních druhů potravin platí také u ořechů určité zásady, které by měl spotřebitel dodržet, aby si nepřinesl domů nekvalitní zboží, ale hlavně, aby se vyvaroval rizika ohrožení zdraví, jež se může u skořápkového ovoce někdy objevit. Jádra všech druhů ořechů a oříšků se vyznačují vysokým množstvím kvalitního oleje, obsahujícího značný podíl pro lidský organismus příznivých nenasycených mastných kyselin. Při dlouhém uskladnění může dojít k jejich oxidaci -  žluknutí. Zabránit tomuto procesu bývá velmi obtížné, proto by měl spotřebitel již při nákupu ořechů zkontrolovat jejich aroma. Zatuchlá vůně signalizuje plody nejakostní, a ty je lepší nekupovat. Pokud zjistíme až doma, že jsme si koupili nejakostní výrobek, je na místě jej u prodejce reklamovat. Na některých druzích ořechů se také vyskytují škůdci, někdy dokonce živí, např. u jedlých kaštanů. Naštěstí se dá tato vada při zevrubnějším pohledu odhalit neboť skořápka (spíše slupce) může být perforovaná. Jedlé kaštany se také u některých méně pořádných prodejců nabízejí narašené - tedy s kořínkem i klíčkem. Takové plody výrazně ztrácejí na kvalitě, neboť se zásobní škroby začínají rozkládat na jednodušší cukry a jejich chuť není právě příjemná. Je to znamení, že kaštany nebyly po sklizni dostatečně usušeny.

Prodej ovoce, zeleniny a brambor na tržišti

Prodej konzumních brambor, čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny na veřejných tržištích v období mrazů nese jedno riziko. Dle požadavků na jakost uvedených v českých normách musí být mimo jiné splněna základní podmínka, a to, že výrobky nesmí být poškozeny nízkými teplotami nebo mrazem. Pokud vznikne takovéto porušení jakosti, nesmí být produkty uváděny do oběhu, protože vznikne jejich nevratné, trvalé poškození. Sice nejsou stanoveny limitní hranice teplot, při kterých by se tyto produkty nesměly prodávat, ale je na každém podnikateli, aby si zajistili vhodné prodejní podmínky, aby zůstala zachována předepsaná jakost.
Poškození mrazem nemusí spotřebitel běžným laickým posouzením při nákupu odhalit. Vady takto poškozených produktů se projeví až doma, kdy dojde k vyrovnání teploty potraviny s okolním prostředím, čímž se změní konzistence produktů. Ztrácí se typické vybarvení a v neposlední řadě se mění i chuť. Rostlinná pletiva se totiž v důsledku působení mrazu zcela poškodí, a tím může dojít k nežádoucím smyslovým, jakostním a mikrobiologickým změnám (hnilobným procesům).