Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nejčastější dotazy

01. 09. 2016
 

Ať už si koupíte jídlo v supermarketu nebo občerstvení z automatu: díky pravidlům EU o označování potravin budete o potravinách lépe informováni. Od 13. prosince 2014, musí obaly potravin obsahovat jasnější, přesnější a srozumitelnější informace.

Označování potravin bylo upraveno více než čtyřiceti právními předpisy, z nichž některé byly starší dvaceti let. Bylo tedy nutné pravidla zmodernizovat a sjednotit tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví spotřebitelů a zaručena jejich práva na informace o potravinách, které konzumují.

V roce 2011 bylo Evropským parlamentem a Radou přijato nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které se použije od 13. prosince 2014 (s výjimkou požadavků na povinné výživové značení, které nabývá účinnosti 13. prosince 2016).

Toto nařízení se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce (byť ne vždy v plném rozsahu), tj. výrobce, distributory, dovozce, maloobchody, velkoobchody, internetové obchody, jídelny, restaurace, kavárny atd.

Nařízení uvádí seznam povinných údajů, které musí být na obale potraviny uvedeny a také seznam údajů dobrovolných. Avšak i pro údaje dobrovolné platí, že nesmějí uvádět spotřebitele v omyl a nesmějí být pro spotřebitele nejednoznačné a matoucí. Stejně tak nesmějí být uváděny na úkor prostoru pro povinné informace o potravinách.

Nařízení mj. stanovuje tato pravidla v oblasti označování potravin:

 • Jasné, srozumitelné, lépe čitelné, nesmazatelné a neodstranitelné údaje na obalech v češtině (je stanovena minimální velikost písma pro povinné informace);

 • Jasnější a sjednocené informace o alergenech (např. sója, ořechy, lepek, laktóza) pro balené potraviny (zvýrazněny typem či stylem písma nebo barvou pozadí) v seznamu složek;

 • Povinné informace o alergenech pro nebalené potraviny a pokrmy, a to včetně restaurací a kaváren;

 • Stejné požadavky na označování potravin prodávaných on-line, na dálku a v kamenném obchodě, tzn. Zakazují se takové informace, které uvádí spotřebitele v omyl, pokud jde o

- charakteristiky potravin (složení, množství, trvanlivost, zemi původu atd.),

- jejich účinky nebo vlastnosti,

- nebo které potravinám připisují léčebné vlastnosti;

 • Povinné informace o původu čerstvého masa z prasat, ovcí, koz a drůbeže;

 • Konkrétní informace o rostlinném původu rafinovaných olejů a tuků (zda jde např. o palmový nebo slunečnicový olej);

 • Označení náhražek v takzvaných napodobeninách potravin;

 • Jasné označení rozmrazených produktů (vč. data zmrazení);

 • Jasné označení „ze spojovaných kusů masa“ nebo „ze spojovaných kusů rybího masa“ u produktů, které mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa nebo ryby.

 

Jaké údaje tedy musí být podle tohoto nařízení o potravinách uvedeny?

 • Název potraviny

 • Seznam složek

 • Alergeny (přesněji látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost)

 • Údaj o množství určitých složek

 • Čisté množství potraviny

 • Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti

 • Jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku

 • Zvláštní podmínky uchování nebo podmínky skladování

 • Země původu nebo místo provenience (pouze v určených případech)

 • Návod k použití (u potravin, které by bylo obtížné použít bez návodu)

 • Skutečný obsah alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %

 • Výživové údaje (od 13. 12. 2016)

Kromě údajů uvedených výše stanoví nařízení další povinné údaje pro určité druhy potravin. Jsou jimi např. údaj „baleno v ochranné atmosféře“, „se sladidlem“, „s cukrem a sladidlem“ atd.

Další povinné údaje doplňuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.