Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014

25. 03. 2014
 
Upozorňujeme na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91.
Nařízení je použitelné od 28. 3. 2015. Článek 36 odst. 1 a 3 se však použije od 27. března 2014.