Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrola zdravotní nezávadnosti balených vod

10. 12. 2014
 
Dotaz
Je výrobce povinen zajistit, aby při kontrole mikrobiologických požadavků prováděných podle ustanovení § 11 odst. 1 a 2 vyhl. č. 275/2004 Sb. byly použity metody uvedené v příloze č. 5 citované vyhlášky, a to v rámci denní i komplexní kontroly výroby?
Stanovisko
Ustanovení § 3 odst. 4 vyhl. č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy stanoví, že mikrobiologické ukazatele balených vod s výjimkou balené pitné vody se zjišťují metodami uvedenými v příloze č. 5 oddílu A této vyhlášky. Proto uvedené metody musí použít výrobce při kontrolách, které má za povinnost provádět v souladu s ustanovením § 11 citované vyhlášky, včetně denní i komplexní kontroly výroby.