Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Osvobození od kontroly dodržování norem jakosti pro banány

Pro dovoz zelených banánů platí zvláštní režim dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (do 10. 1. 2012 platí Nařízení (ES) č. 2898/95 o kontrole dodržování norem jakosti pro zelené banány). Pokud SZPI vystaví osvědčení o osvobození od kontroly dovozu zelených banánů ze třetích zemí a rovněž v případech, kdy je zásilka doprovázena certifikátem o jakosti, který byl vydán kompetentní inspekční službou v jiném členském státě, není při dovozu v místech vstupu na území ČR prováděna kontrola shody za účelem vydání certifikátu.

Obchodníci – dovozci, kteří požádají o udělení osvědčení o osvobození od kontroly dovozu zelených banánů ze třetích zemí, musí splňovat podmínky uvedené v Nařízení Komise (ES) č.2898/1995 v platném znění, resp. od ledna 2012 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1333/2011:

a)   mít zaměstnance se zkušenostmi s normami jakosti a s kontrolou překladišť
b)   zaznamenávat operace, které provádějí
c)   poskytovat záruky, že jakost banánů, které uvádějí na trh, je v souladu s normami EU.

Osvědčení o osvobození se poskytuje pro produkty vyložené v členském státě, který osvobození poskytl, a to na dobu maximálně 3 let.

 
 
 
 

Přílohy