Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Deklarace výrobce u nápoje obsahujícího více než 20 % objemových alkoholu

04. 11. 2016
 

Dotaz:

U jakých lihovin musí být splněna povinnost vyplývající z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď:

Balené potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování dané nařízením č. 1169/2011. Dle čl. 9 odst. odst. 1 písm. h) nařízení č. 1169/2011 musí být povinně uvedeno jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku (PPP) uvedeného v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení. Nařízení č. 1169/2011 u balených potravin tedy nehovoří o výrobci, ale o PPP, který odpovídá za informace uvedené na obale, tzn. ten kdo je na potravině uveden bez ohledu na jeho ekonomickou aktivitu. Na obalu tak může být uveden výrobce, dovozce, distributor, obchodní řetězec, který si pro svou privátní značku nechává výrobky vyrobit, atd.

Požadavek na uvedení adresy PPP, který konkrétní výrobek vyrobil, byl v českých předpisech stanoven s ohledem na posílení ochrany spotřebitele v návaznosti na „metanolovou kauzu“ a s tím související přijatá opatření.

Lihoviny vyrobené a uvedené na trh v jiném ČS:

Povinnost jde nad rámec harmonizované právní úpravy. Jedná se o národní požadavek. S ohledem na to, že povinnost uvádět výrobce lihovin stanovuje zákon č. 110/1997 Sb., jakožto národní právní předpis, není možné tuto povinnost vyžadovat vůči výrobkům z ostatních členských zemí EU bez ohledu na to, pro koho nebo kým byly vyrobeny.

Lihoviny dovezené ze třetí země:

Za problematické lze považovat vyžadování údajů výslovně o výrobci u lihovin dovezených z třetích zemí a uvedených na trh v EU přes ČR. V praxi totiž může docházet k tomu, že se do ČR dostanou stejné lihoviny dovezené z třetích zemí uvedené na trh EU přes jiný členský stát, přičemž u takto uvedených lihovin na trh EU údaj o výrobci nebude uveden. S ohledem na skutečnost, že se jedná o národní požadavek jdoucí nad rámec nařízení 1169/2011, nebude údaj vyžadován ani u výrobků ze třetích zemí.

Lihoviny vyrobené v ČR:

Vzhledem k tomu, že povinnost uvádět výrobce lihovin je pouze národní požadavek, lze vyžadovat údaj o výrobci pouze u lihovin vyrobených v ČR.