Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Aktuality

Počet článků: 723
 
 
19. 01. 2011

České Národní kontaktní místo pro RASFF požaduje vysvětlení Evropské komise ke kauze dioxinů

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta dnes odeslal protestní dopis José Luis de Felipemu, řediteli sekce RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva), který patří pod DG SANCO (generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele) při Evropské komisi. Žádá v něm vysvětlení bezprecedentního postupu týkajícího se dioxinové kauzy, kdy z centra tohoto celoevropského systému nebyly včas zaslány informace do českého Národního kontaktního místa, které spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
19. 01. 2011

SZPI zahájila projekt přeshraniční spolupráce se Saskem v oblasti dozoru nad trhem s potravinami

Dne 18. 1. 2011 se v Mostu uskutečnila úvodní konference k projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a saského Ministerstva pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele. Za SZPI jsou do projektu zapojeny inspektoráty v Plzni a Ústí nad Labem, na saské straně pak kontrolní orgány podřízené saskému ministerstvu pro sociální věci a ochranu spotřebitele.
17. 01. 2011

Inspekce zjistila prodej neoznačených a nekolkovaných lihovin a tabáku

Začátkem tohoto týdne provedli inspektoři z pražského inspektorátu rozsáhlou kontrolu prodejců potravin v areálu SAPARIA na Praze 4, během níž zakázali uvádět do oběhu potraviny v množství přes 3 500 kg.
13. 01. 2011

Inspekce zakázala prodej švestkových povidel z Polska

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na základě provedené kontroly u společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., nařídili stáhnout z oběhu výrobek Švestková povidla jednodruhová nízkoslazená (DMT 21. 12. 2011, hmotnost výrobku 240 g). Tato povidla dovezla z Polska firma BENEFIT, spol. s r.o., Želechovice nad Dřevnicí, která je následně dodala do společností Kaufland Česká republika v.o.s. a VERNER potraviny s.r.o.
07. 01. 2011

SZPI zveřejňuje celkové výsledky kontrol burčáku za rok 2010

V listopadu roku 2010 ukončila Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroly prodeje burčáku či částečně zkvašeného hroznového moštu, který se smí prodávat pouze od začátku srpna do konce listopadu. Nyní má k dispozici v pořadí druhé a také již konečné výsledky laboratorních rozborů. Inspektoři přímo na místě kontrolovali hygienu prodeje, doklady o původu burčáku a také to, zda je nápoj správně označen. Cílem analýz pak bylo odhalit případné falšování tohoto nápoje.
05. 01. 2011

Státní zemědělská a potravinářská inspekce předávala zkušenosti v rámci semináře „Food Safety Infrastructure in Palestine The way forward“

Zástupce Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Vít Obenrauch se dne 6. 12. 2010 zúčastnil semináře v Ramalláhu v oblasti Západního břehu Jordánu. Seminář si kladl za cíl zhodnotit současný stav zajištění potravinové bezpečnosti v Palestině a nabídnout určité alternativy pro vytvoření kontrolních struktur. Organizátorem akce byla OSN, konkrétně agentura organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), ve spolupráci s českým zastoupením v Ramalláhu. Jelikož se seminář uskutečnil za finančního přispění České republiky, seznámil Ing. Obenrauch účastníky semináře také se současnou situací v ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Jeho prezentace byla očekávaným bodem celého semináře.
22. 12. 2010

Inspekce věnuje velkou pozornost kontrole klamavého označování potravin

Přestože hlavní prioritou Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je bezpečnost potravin, věnuje inspekce velkou pozornost i kontrole označování potravin, a to zejména odhalování klamavě označených potravin. Snaží se tímto chránit ekonomické zájmy spotřebitelů a současně chránit zájmy těch provozovatelů, kteří dodržují „pravidla hry“, nastavením rovných podmínek.
16. 12. 2010

Inspekce zakázala nudle původem z Číny

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala prodej Rychlopřípravných nudlí (hmotnost 500g, DMT 30. 9. 2012) původem z Číny a Skleněných nudlí (hmotnost 250g, DMT 31. 12. 2012) taktéž původem z Číny.